Handelsbetingelser
GAVEKORT KØBT PÅ BILLEDMAGEREN.DK

Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forbrugeraftalelovens § 17 om fortrydelsesfrist.

Fortrydelsesfristen er 14 dage
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du foretager købet og modtager din kvittering.
Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen.
Hvis du f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til billedmageren. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Hvis due vil sikre Dem bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.
Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.  

Returadresse:
billedmageren - grøn & grønborg fotografi

Frederiks Alle 116

8000 Aarhus C

De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.

Betingelser for at fortryde aftalen
Det er som hovedregel en betingelse, at du kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den.

BESTILTE VÆRKER (billeder/portrætter i fysisk form)
Fortrydelsesretten gælder ikke din bestilling af værker. Værker dækker over din bestilling af personlige billeder/portrætter, der betragtes som unika, der fremstilles efter dine specifikationer og ønsker. Fremstilling af bestilte billeder påbegyndes som hovedregel i umiddelbar forlængelse af, at du efter udvælgelse har afgivet din ordre. Du kan derfor som hovedregel ikke fortryde din bestilling, når fremstillingen er begyndt.

Juridisk enhed: billedmageren ved Michael Grøn-Christensen

CVR.: 28057377