Behandling af personlige oplysninger
Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd.

grøn & grønborg fotografi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Cookies på vores webside
Vi anvender ikke vedvarende cookies på vores webside.

©Ophavsretsmeddelelse

Alt indhold på dette website, det være sig i form af billeder, tekst, grafik eller mønstre er beskyttet i henhold til gældende lov om ophavsret og gældende internationale konventioner mv.

Intet indhold må kopieres, reproduceres eller distribueres på nogen måde eller i nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra billedmageren | grøn & grønborg fotografi. Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra billedmageren | grøn & grønborg fotografi.

Ophavsretten gøres ligeledes gældende i forhold til private personer, uanset at kopiering mv. ikke sker i forretningsmæssig øjemed.

Der henvises til www.ophavsret.dk

©Særlig ophavsretmeddelelse til fotografer

Vi er naturligvis glade for at erfare at mange fotografer henter inspiration fra vores side, og når det gælder fotografi er det naturligvis i orden at lade sig inspirere (ikke kopiere) for derefter at skabe sine egne værker.

Det er derimod ikke i orden at kopiere vores tekster helt eller delvist, og i forhold til fotografer skal vi særligt gøre opmærksom på at tekst også er omfattet af ophavsret.

Vi skal derfor frabede at man 'låner' tekst ved direkte eller delvis kopiering. Vi har brugt tid på at tænke over det vi skriver og formulere på en måde, som vi finder afspejler vores tilgang til fotografi, vores holdning til kvalitet og kommunikation med vores kunder.

Du kan naturligvis lade dig inspirere, men brug din egne ord til at udtrykke det du ønsker at sige til dine kunder. Det giver også dig større troværdighed. Tak fordi du respekterer ophavsretsloven og os som kolleger.

Varemærker/trademarks
Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede
varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.